Ett precisionsmätinstrument märkt "kistler" kopplat till en grå låda märkt "dut" via en metallstav.

Snabb och exakt läckagetestning för systemvalidering

Noggranna läckagetester validerar säkerheten i processen vilket förhindrar tillverkningsfel och faror. Genom att använda ett kombinerat tryck- & massflödesinstrument upptäcks läckage snabbt och tillförlitligt. Ställ in önskat börvärde för tryck, mät flödet och upptäck läckaget utan väntetid. 

-Multivariabel kontroll. Skapa ett stabilt tryck och mät flödet med ett ”allt-i-ett” instrument.

-Låga tryckfall minimerar begränsningar och möjliggör snabb tryckstabilisering som medför ett mycket snabbare läckagetest än vid  tryckavfallstestning.

-Pålitlig kontroll och mätning från 0,01% till 100% av full skala.

Letar du efter ett snabbt och exakt sätt att läckagetesta ditt system? Alicat Whisperkontroller med lågt tryckfall ger en bekväm lösning med ett enda instrument. En standardkontroller fungerar också men stabila läckage upptäcks bäst när instrumentet genererar minimalt tryckfall. Detta gör det låga tryckfallet (så lågt som 0,07 PSID) hos en Whisper väldigt användbart, speciellt när man testar läckage av mindre volymer som ventiler eller sensorer.

En Alicat massflödesregulator visar flöde-, tryck- och temperaturavläsningar samtidigt och den kan reglera antingen flöde eller tryck. Vid en installation som bilden visar kan en enda Whisperkontroller upprätthålla ett konstant tryck vid enheten som läckagetestas (DUT-Device Under Test) samtidigt som den ger exakta mass- och volymetriska flödesvärden i realtid. När DUT utsätts för ett konstant tryck i det slutna systemet, är det uppmätta flödet ett direkt mått på läckaget.

Se videon nedan för en demonstration av läckagetestningen:

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen