LEAKCELL

LEAKCELL – för zonindelning av vattenledning och enkel flödesloggning

Kommuner har en ständig utmaning med att få kontroll över och åtgärda vattenläckor i ledningsnätet. Det är ett stort problem att inte veta var läckan är då det är som att leta efter en nål i en höstack när läckorna ska lokaliseras. Därför måste vattenledningsnäten delas in i zoner för att avgränsa sökområdena på ett effektivt sätt. LEAKCELL är en helt färdigmonterad produkt som är anpassad efter behov gällande antal mätpunkter, loggning av flödesdata, strömförsörjning och placering. LEAKCELL inkluderar komplett flödesloggning via webbportal och mobilapp. Med hjälp av LEAKCELL kan kommuner placera ut mätpunkter på platser som annars är otillgängliga för mätning gällande strömförsörjning och datasignal för fjärravläsning. Detta helt utan behov av egen infrastruktur för ström och datasignal. LEAKCELL finns i versioner för fasta installationer med en eller flera mätpunkter kombinerade, eller som en portabel version för tillfällig flödesloggning.

Fast och portabel zonindelning

  • Fast installerad zonindelning av vattenledningsnät.
  • Tillfällig zonindelning av vattenledningsnät med upp till en veckas batteritid.
  • Online flödesloggning via mobilnätet.
LEAKCELL LC322 med tre ultraljudsflödesmätare, batterier och solpaneler.
LEAKCELL LC322 med tre ultraljudsflödesmätare, batterier och solpaneler.

Nyttiga fakta om portabel flödesmätare

LEAKCELL modell LCPD är en portabel version som kan användas för att göra tillfälliga flödesmätningar i vattenledningsnätet. Den består av en TFX-5000 ultraljudsflödesmätare och mobil sändare som skickar flödesdata till BEACON webbportal för onlineloggning. LCPD finns även i en version med GSM router för koppling till eget driftkontrollsystem.

LEAKCELL LCPD
LEAKCELL LCPD, en bärbar ultraljudsflödesmätare upp till en veckas batteritid, ansluten via mobilt nätverk till webbportal eller till eget driftkontrollsystem för loggning av vattenflödet.

Flödesmätaren drivs av en integrerad batteribank på 460 Wh som ger en drifttid på över 150 timmar vilket gör det möjligt att logga flöde i upp till en vecka. Allt detta monterat i en väderbeständig väska som gör att loggning av flödesmätning kan utföras utomhus i flera dagar oavsett väder. Mätdata läses av i webbläsare, mobilapp eller via eget driftskontrollsystem.

Tre par ultraljudssensorer för flöde installerade på vattenrör.
Tre par ultraljudssensorer för flöde installerade på vattenrör.

Nyttiga fakta om fast installerad flödesmätare

LEAKCELL finns i olika versioner beroende på behov. Gemensamt för alla är att de innehåller flödesmätare ultraljud av typen TFX-5000 för vattenledningsnät kopplat med mobilsändare till Beacon webbportal. I de fall strömförsörjning saknas levereras LEAKCELL med batteri, laddningsregulator och solpanel. Allt monterat Plug & Play för att göra det så enkelt som möjligt att installera. Dessutom finns den att få med GSM router som sänder mätdata direkt in i användarens eget driftkontrollsystem via Modbus TCP/IP. TFX-5000 mäter flödet på rördimensioner från DN12 till DN 1200 utan att man behöver stänga processen vid installation. Ett bra exempel på detta är när man i ett vattenledningsnät inte behöver planera för att stänga av vattnet till vattenförbrukare, med den tidspress vid installation det medför. I Skandinavien är delar av ledningsnätet 100 år gammalt, vilket gör att man inte vet hur mycket arbete det tar när man kapar ett rör på grund av en flödesmätarinstallation. Denna osäkerhet elimineras vid användning av flödesmätare med utanpåliggande flödesgivare. Givarna monteras på  utsidan av röret, vilket innebär en enkel installation under full drift med låga installationskostnader. Som alternativ mätprincip finns LEAKCELL även i kombination med elektromagnetiska flödesmätare vilka traditionellt sett används vid flödesmätning av vattenledningar. BEACON webbportal för online flödesloggning ger en perfekt flödesöversikt för alla mätare per 15-minuter, timme, dag, vecka, månad och år. Det är enkelt att jämföra tidsperioder och exportera data från portalen. Helt utan behov av egen installation av övervakningsprogram eftersom allt sker via en vanlig webbläsare och mobilapp.

LEAKCELL solcellspanel
Laddning via solceller eller existerande strömkälla och Plug & Play lösning i färdiga skåp.

BEACON webbportal och mobilapp

Alla LEAKCELL, oavsett om de är permanent installerade eller portabla, är anslutna via mobilnätet till BEACON webbportal och mobilapp som lagrar flödesdata under flera år. Allt för att användaren ska få en så smidig vardag som möjligt. Flödesmätaren avläses var 15:e minut och lagras i en integrerad mobil sändare. Flödesdata laddas upp till webbportalen automatiskt med jämna mellanrum under dagen.

BEACON webbportal
BEACON webbportal för enkel och smidig avläsning av flödeshistorik.
BEACON mobilapp
BEACON mobilapp

Med LEAKCELL plug & play får du en skräddarsydd lösning för just ert behov av mätning och övervakning. Dessutom levereras LEAKCELL färdigmonterad i skåp, vilket innebär minimal installationstid för användaren. Mobilsändaren aktiveras, användarinloggning skapas till webbportalen och skickas med e-post, allt i samband med leverans. GSM router erbjuds även med tillkoppling via IP adress till ert egna driftskontrollsystem. Till denna router finns dessutom möjligheten att koppla in andra typer av instrument som via Modbus TCP/IP skickar mätdata till ert driftskontrollsystem.

GSM Router
GSM Router skickar mätdata med Modbus TCP/IP protokoll till driftskontrollsystem.

Det kan som exempel vara tryckgivare, nivågivare och olika typer av vattenanalysgivare. Allt monterat i skåp för fast installation som drivs med befintlig strömkälla eller med inbyggd batteribank som laddas via solcellspanel och vindgenerator. En stor fördel med LEAKCELL är flexibiliteten att den anpassas efter respektive behov, oavsett om det handlar om strömförsörjning, dataöverföring, antal mätpunkter eller mätprincip.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Flera xlr-ljudgränssnitt och kablar på ett metallställ, märkta med "zaucat" på kroppen.

Teknisk säljare till Kompauto

Vi skall nu utöka vårt säljteam i Sverige med en Teknisk säljare som ska skapa affärer i Skåne och Danmark. Tjänsten kommer

sv_SE
Rulla till toppen