LEAKCELL

LEAKCELL – for water pipe zoning and simple flow logging

Municipalities have a constant challenge to gain control over and fix water leaks in the pipeline network. Not knowing where the leak is is a big problem as it is like looking for a needle in a haystack when locating the leaks. Therefore, the water supply networks must be divided into zones in order to delimit the search areas in an effective way. LEAKCELL is a fully assembled product that is adapted as needed regarding the number of measurement points, logging of flow data, power supply and location. LEAKCELL includes complete flow logging via web portal and mobile app. With the help of LEAKCELL, municipalities can place measuring points in places that are otherwise inaccessible for measurement regarding power supply and data signal for remote reading. This without the need for own infrastructure for power and data signal. LEAKCELL is available in versions for fixed installations with one or more measuring points combined, or as a portable version for temporary flow logging.

Fixed and portable zoning

  • Fixed installed zoning of water mains.
  • Temporary zoning of water mains with up to a week's battery life.
  • Online flow logging via the mobile network.
LEAKCELL LC322 with three ultrasonic flowmeters, batteries and solar panels.
LEAKCELL LC322 with three ultrasonic flowmeters, batteries and solar panels.

Useful facts about portable flow meters

LEAKCELL model LCPD is a portable version that can be used to make temporary flow measurements in the water supply network. It consists of a TFX-5000 ultrasonic flowmeter and mobile transmitter that sends flow data to the BEACON web portal for online logging. LCPD is also available in a version with GSM router for connection to own operation control system.

LEAKCELL LCPD
LEAKCELL LCPD, a portable ultrasonic flowmeter with up to a week's battery life, connected via mobile network to web portal or to own operation control system for logging the water flow.

The flow meter is powered by an integrated battery bank of 460 Wh which provides an operating time of over 150 hours, making it possible to log flow for up to a week. All this mounted in a weatherproof case that allows flow measurement logging to be carried out outdoors for several days regardless of the weather. Measurement data is read in a browser, mobile app or via own operational control system.

Three pairs of ultrasonic flow sensors installed on water pipes.
Three pairs of ultrasonic flow sensors installed on water pipes.

Useful facts about fixed flow meters

LEAKCELL finns i olika versioner beroende på behov. Gemensamt för alla är att de innehåller flödesmätare ultraljud av typen TFX-5000 för vattenledningsnät kopplat med mobilsändare till Beacon webbportal. I de fall strömförsörjning saknas levereras LEAKCELL med batteri, laddningsregulator och solpanel. Allt monterat Plug & Play för att göra det så enkelt som möjligt att installera. Dessutom finns den att få med GSM router som sänder mätdata direkt in i användarens eget driftkontrollsystem via Modbus TCP/IP. TFX-5000 mäter flödet på rördimensioner från DN12 till DN 1200 utan att man behöver stänga processen vid installation. Ett bra exempel på detta är när man i ett vattenledningsnät inte behöver planera för att stänga av vattnet till vattenförbrukare, med den tidspress vid installation det medför. I Skandinavien är delar av ledningsnätet 100 år gammalt, vilket gör att man inte vet hur mycket arbete det tar när man kapar ett rör på grund av en flödesmätarinstallation. Denna osäkerhet elimineras vid användning av flödesmätare med utanpåliggande flödesgivare. Givarna monteras på  utsidan av röret, vilket innebär en enkel installation under full drift med låga installationskostnader. Som alternativ mätprincip finns LEAKCELL även i kombination med elektromagnetiska flödesmätare vilka traditionellt sett används vid flödesmätning av vattenledningar. BEACON webbportal för online flödesloggning ger en perfekt flödesöversikt för alla mätare per 15-minuter, timme, dag, vecka, månad och år. Det är enkelt att jämföra tidsperioder och exportera data från portalen. Helt utan behov av egen installation av övervakningsprogram eftersom allt sker via en vanlig webbläsare och mobilapp.

LEAKCELL solcellspanel
Charging via solar cells or existing power source and Plug & Play solution in ready cabinets.

BEACON web portal and mobile app

All LEAKCELLs, whether permanently installed or portable, are connected via the mobile network to the BEACON web portal and mobile app, which store flow data for several years. All so that the user can have as smooth a day-to-day life as possible. The flow meter is read every 15 minutes and stored in an integrated mobile transmitter. Flow data is uploaded to the web portal automatically at regular intervals throughout the day.

BEACON webbportal
BEACON web portal for easy and flexible reading of flow history.
BEACON mobile app
BEACON mobile app

With LEAKCELL plug & play, you get a tailor-made solution for your exact measurement and monitoring needs. In addition, LEAKCELL is delivered fully assembled in a cabinet, which means minimal installation time for the user. The mobile transmitter is activated, user login is created to the web portal and sent by e-mail, all in connection with delivery. GSM router is also offered with connection via IP address to your own operational control system. This router also has the option of connecting other types of instruments that send measurement data to your operational control system via Modbus TCP/IP.

GSM Router
The GSM Router sends measurement data with the Modbus TCP/IP protocol to operational control systems.

It can be, for example, pressure sensors, level sensors and different types of water analysis sensors. Everything mounted in a cabinet for fixed installation that is powered by an existing power source or with a built-in battery bank that is charged via a solar panel and wind generator. A major advantage of LEAKCELL is the flexibility that it can be adapted to the respective needs, regardless of whether it concerns power supply, data transmission, number of measurement points or measurement principle.

More news

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Mass flow meters and Mass flow regulators

Mass flow meters and mass flow controllers are essential for measuring and regulating the flow of gas or liquid in various industries. These mass flow instruments

Flera xlr-ljudgränssnitt och kablar på ett metallställ, märkta med "zaucat" på kroppen.

Technical salesperson for Kompauto

We will now expand our sales team in Sweden with a Technical salesperson who will create business in Skåne and Denmark. The service is coming

Quote cart
en_US
Rulla till toppen