En metallstolpe med flera riktade antenner och en kontrollbox, upplyst av gatlyktor på natten, med vegetation och en bil synlig i bakgrunden.

Installation av LeakCell i norska kommuner

Under vecka 37 installerades LEAKCELL med tre mätpunkter hos en kommun i Norge. Den kommer att identifiera vattenflödet till tre olika områden för att snabbare hitta framtida läckage. De tre flödesmätarna skickar data i realtid till driftövervakningssystemet hos kommunen via 4G och drivs av en batteribank som laddas med 2 st solcellspaneler. Installationen utfördes under full drift eftersom utanpåliggande ”clamp-on” sensorer används för att mäta flödet. Det innebär att ingen planering av avstängning av vatten behövs och heller inte några kostsamma rörarbeten behöver utföras. 

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen