Ett avloppsreningsverk med vatten täckt av skum, som rinner mellan metallräcken.

Massflödesmätare för avloppsvatten och biogasapplikationer

Biogasutvinning från rötkammare, luftning vid avloppsvattenrening, återvinning av deponigas är applikationer som alla kräver flödesmätare för att mäta gas- eller luftmängd. Luftningsapplikationer, likt de som vanligtvis används i avloppsreningsanläggningar, kräver ett särskilt flöde av luft eller syre in i avloppsvattnet för att effektivisera luftningsprocessen. 

Några vanliga gaser som flödesmäts i gasutvinningsapplikationer:
– Flödesövervakning av slamförbränning
– Flödesövervakning av luft och syre vid luftning av bassänger i reningsverk
– Flödesmätning av biogas från rötkammare
– Flödesmätning av deponigas vid deponianläggningar
– Flödesmätning av metangas

Ni kan läsa mer på tillverkarens hemsida www.foxthermal.com/wastewater-biogas

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen