Ett avloppsreningsverk med vatten täckt av skum, som rinner mellan metallräcken.

Massestrømmåler for avløpsvann og biogassapplikasjoner

Biogassutvinning fra kokere, lufting i avløpsvannbehandling, gjenvinning av deponigass er applikasjoner som alle krever strømningsmålere for å måle gass- eller luftmengde. Lufteapplikasjoner, som de som vanligvis brukes i avløpsrenseanlegg, krever en spesifikk strøm av luft eller oksygen inn i avløpsvannet for å øke effektiviteten til lufteprosessen. 

Noen vanlige gasser som strømmåles i gassutvinningsapplikasjoner:
– Strømningsovervåking av slamforbrenning
– Strømningsovervåking av luft og oksygen ved lufting av kummer i renseanlegg
– Strømningsmåling av biogass fra kokere
– Strømningsmåling av deponigass ved deponianlegg
– Strømningsmåling av metangass

Du kan lese mer på produsentens hjemmeside www.foxthermal.com/wastewater-biogas

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen