Diagram som visar en konfiguration av tryckluftssystem, med en kompressor, filter, torktumlare, en tank och monitorer för luftkvalitet och användning.

Betydelsen av ISO 8573-1 för tryckluftskvalitet

ISO8573-1 är en internationell standard för kvaliteten på komprimerad luft. Den definierar de högsta tillåtna nivåerna av föroreningar, såsom olja, vatten och partiklar, som får finnas i komprimerad luft. Denna standard används för att säkerställa att komprimerad luft som används i industriprocesser är ren och fri från föroreningar som kan skada utrustning eller påverka kvaliteten på det färdiga produkten.

Standarden är indelad i flera klasser, varje klass definierar olika högsta tillåtna nivåer för olika föroreningar. Till exempel, definierar klass 1 den högsta nivån av luftrenhet, med mycket låga nivåer av föroreningar tillåtna. Klass 2 är något mindre ren och så vidare. Se tabell för definition av de olika klasserna;

En av de viktigaste fördelarna med ISO8573-1 är att den hjälper till att säkerställa att komprimerad luft som används i industriprocesser är ren och fri från föroreningar som kan skada utrustning eller påverka kvaliteten på det färdiga produkten. Detta kan hjälpa till att minska nedtid och underhållskostnader, samt hjälpa till att förbättra den totala effektiviteten i processen.

Förutom standarden är det också viktigt att regelbundet testa och övervaka komprimerad luft för att säkerställa att den uppfyller kraven i ISO8573-1. Detta kan göras med hjälp av specialiserad testutrustning, såsom partikelräknare, oljedimmdetektorer och fuktighetsanalysatorer (daggpunktssensorer).

Sammanfattningsvis är ISO8573-1 en viktig standard för kvaliteten på komprimerad luft som hjälper till att säkerställa att industriprocesser är säkra och effektiva. Genom att regelbundet testa och övervaka komprimerad luft för att säkerställa att den uppfyller kraven i standarden, kan företag hjälpa till att minska nedtid, underhållskostnader och förbättra den totala effektiviteten i deras processer.

Hur mäter man föroreningar i tryckluft och vilka mätinstrument behövs?

Bärbara instrument och fast installerade instrument används båda ofta för att validera tryckluftens kvalitet, men var och en har sina egna unika egenskaper.

Bärbara instrument, som innehåller partikelräknare, olje- och daggpunktssensorer, är designade för användning i en mängd olika miljöer som t ex testning vid förbrukarpunkter eller temporär mätning på utgående tryckluftsledning från kompressorcentral. Dessa instrument är vanligtvis mindre, lätta och enkla att transportera för användning på en mängd olika platser. Bärbara mätinstrument är ofta en självklar del hos servicefirmor som utför årliga eller månatliga kontroller av tryckluftssystem hos sina kunder. En portabel mätutrustning skall även generera en automatisk pdf-rapport som gör det enkelt att leverera en spårbar rapport till kunden efter slutförd analys.

Fast installerade instrument för partikelräkning, olje- och daggpunktsmätning används vanligtvis för kontinuerlig övervakning av tryckluftens kvalitet. De installeras direkt i tryckluftssystemet, lämpligen vid utgående ledning från kompressorcentralen där luften är torkad och filtrerad, och är kopplade till ett styrsystem som möjliggör realtidsövervakning och dataanalys. Dessa instrument ger en permanent och pålitlig lösning för validering av tryckluftskvalitet. Rekommenderas för applikationer där tryckluftskvaliteten är kritisk och kontinuerlig övervakning krävs för att säkerställa att aldrig förorenad tryckluft används i produktionen. I en farmaceutisk tillverkningsanläggning där tryckluft används i fyllningsprocessen för injicerbara läkemedel, rekommenderas fast installerade instrument. Detta beror på att tryckluftens kvalitet är kritisk och måste övervakas kontinuerligt för att säkerställa patientsäkerhet och produktkvalitet.

Även i tillverkningsanläggningar där tryckluft används för att driva pneumatiska verktyg, kan ett bärbart instrument användas för att testa tryckluftens kvalitet vid regelbundna tidsintervaller på olika ställen i anläggningen, såsom i kompressorrummet, vid förbrukarpunkter och i slutet av distributionslinjerna. Detta gör att anläggningen kan identifiera och åtgärda eventuella problem med tryckluftskvalitet med höga halter av partiklar, oljedimma eller fukt som kan orsaka utrustningsfel eller påverka produktkvaliteten för en tillverkad slutprodukt.

Sammanfattningsvis har både bärbara och fast installerade instrument sina egna fördelar och nackdelar, och valet av instrument kommer att bero på den specifika applikationen och användarens behov. Bärbara instrument är lämpliga för testning och felsökning på plats, medan fast installerade instrument rekommenderas för kontinuerlig övervakning och långtidsövervakning.

Kompauto Nordic leverar två typer av komplett mätutrustning i enlighet med ISO8573-1. SUTO iTEC S600 är en bärbar utrustning som används vid temporära audits, antigen av slutkunden själv eller av en servicefirma. SUTO iTEC S601 är den fast installerade modellen för kontinuerlig mätning av tryckluft som används i kritiskt produktproduktion.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen