Betydelsen av ISO 8573-1 for trykkluftskvalitet

ISO8573-1 er en internasjonal standard for kvaliteten på trykkluft. Den definerer maksimalt tillatte nivåer av forurensninger, som olje, vann og partikler, som kan være tilstede i trykkluft. Denne standarden brukes for å sikre at trykkluft som brukes i industrielle prosesser er ren og fri for urenheter som kan skade utstyr eller påvirke kvaliteten på det ferdige produktet.

Standarden er delt inn i flere klasser, der hver klasse definerer ulike maksimalt tillatte nivåer for ulike forurensninger. Klasse 1 definerer for eksempel det høyeste nivået av luftrenslighet, med svært lave nivåer av forurensninger tillatt. Klasse 2 er litt mindre ren og så videre. Se tabell for definisjon av de ulike klassene;

En av de viktigste fordelene med ISO8573-1 er at den bidrar til å sikre at komprimert luft som brukes i industrielle prosesser er ren og fri for forurensninger som kan skade utstyr eller påvirke kvaliteten på det ferdige produktet. Dette kan bidra til å redusere nedetid og vedlikeholdskostnader, samt bidra til å forbedre den generelle effektiviteten til prosessen.

I tillegg til standarden er det også viktig å jevnlig teste og overvåke trykkluft for å sikre at den oppfyller kravene i ISO8573-1. Dette kan gjøres ved hjelp av spesialisert testutstyr, som partikkeltellere, oljetåkedetektorer og fuktighetsanalysatorer (duggpunktsensorer).

Som konklusjon er ISO8573-1 en viktig standard for kvaliteten på trykkluft som bidrar til å sikre at industrielle prosesser er sikre og effektive. Ved å regelmessig teste og overvåke trykkluft for å sikre at den oppfyller kravene i standarden, kan bedrifter bidra til å redusere nedetid, vedlikeholdskostnader og forbedre den generelle effektiviteten til prosessene deres.

Hvordan måler man urenheter i trykkluft og hvilke måleinstrumenter trengs?

Bærbare instrumenter og permanent installerte instrumenter er begge ofte brukt for å validere trykkluftkvalitet, men hver har sine egne unike egenskaper.

Bærbare instrumenter, som inkluderer partikkeltellere, olje- og duggpunktsensorer, er designet for bruk i en rekke miljøer som testing på forbrukerpunkter eller midlertidig måling på utgående trykkluftledning fra kompressorsenteret. Disse instrumentene er vanligvis mindre, lette og enkle å transportere for bruk på en rekke steder. Bærbare måleinstrumenter er ofte en opplagt del av servicebedrifter som utfører årlige eller månedlige kontroller av trykkluftsystemer hos sine kunder. Et bærbart måleapparat skal også generere en automatisk pdf-rapport som gjør det enkelt å levere en sporbar rapport til kunden etter gjennomført analyse.

Fastmonterte instrumenter for partikkeltelling, olje- og duggpunktmåling brukes vanligvis for kontinuerlig overvåking av trykkluftkvalitet. De monteres direkte i trykkluftsystemet, fortrinnsvis ved utgående ledning fra kompressorsenteret hvor luften tørkes og filtreres, og kobles til et kontrollsystem som muliggjør sanntidsovervåking og dataanalyse. Disse instrumentene gir en permanent og pålitelig løsning for validering av trykkluftkvalitet. Anbefales for applikasjoner der trykkluftkvalitet er kritisk og kontinuerlig overvåking er nødvendig for å sikre at forurenset trykkluft aldri brukes i produksjonen. I et farmasøytisk produksjonsanlegg der trykkluft brukes i fyllingsprosessen for injiserbare legemidler, anbefales faste instrumenter. Dette er fordi kvaliteten på trykkluft er kritisk og må overvåkes kontinuerlig for å sikre pasientsikkerhet og produktkvalitet.

Selv i produksjonsanlegg der trykkluft brukes til å drive pneumatisk verktøy, kan et bærbart instrument brukes til å teste kvaliteten på trykkluften med jevne tidsintervaller på ulike punkter i anlegget, som i kompressorrommet, på forbrukerpunkter og på slutten av distribusjonslinjene. Dette gjør at anlegget kan identifisere og løse problemer med trykkluftkvalitet med høye nivåer av partikler, oljetåke eller fuktighet som kan forårsake utstyrssvikt eller påvirke produktkvaliteten til et produsert sluttprodukt.

Oppsummert har både bærbare og fastmonterte instrumenter sine egne fordeler og ulemper, og valg av instrument vil avhenge av den spesifikke applikasjonen og brukerbehovene. Bærbare instrumenter er egnet for testing og feilsøking på stedet, mens permanent installerte instrumenter anbefales for kontinuerlig overvåking og langtidsovervåking.

Kompauto Nordic leverer to typer komplett måleutstyr i henhold til ISO8573-1. SUTO iTEC S600 er en bærbar enhet som brukes til midlertidige revisjoner, enten av sluttkunden selv eller av et serviceselskap. SUTO iTEC S601 er den permanent installerte modellen for kontinuerlig måling av trykkluft som brukes i kritisk produktproduksjon.

Flere nyheter

Teknisk säljare till Kompauto

Vi skall nu utöka vårt säljteam i Sverige med en Teknisk säljare som ska skapa affärer i Skåne och Danmark. Tjänsten kommer

Portabel daggpunktsmätare Suto

Portabel daggpunktsmätare

En portabel daggpunktsmätare (daggpunktssensor) är en handhållen enhet som används för att mäta daggpunkten i en mätkammare i olika miljöer och situationer.

nb_NO
Skroll til toppen