Diagram som visar en konfiguration av tryckluftssystem, med en kompressor, filter, torktumlare, en tank och monitorer för luftkvalitet och användning.

Betydelsen av ISO 8573-1 for trykkluftskvalitet

ISO8573-1 er en internasjonal standard for kvaliteten på trykkluft. Den definerer maksimalt tillatte nivåer av forurensninger, som olje, vann og partikler, som kan være tilstede i trykkluft. Denne standarden brukes for å sikre at trykkluft som brukes i industrielle prosesser er ren og fri for urenheter som kan skade utstyr eller påvirke kvaliteten på det ferdige produktet.

Standarden er delt inn i flere klasser, der hver klasse definerer ulike maksimalt tillatte nivåer for ulike forurensninger. Klasse 1 definerer for eksempel det høyeste nivået av luftrenslighet, med svært lave nivåer av forurensninger tillatt. Klasse 2 er litt mindre ren og så videre. Se tabell for definisjon av de ulike klassene;

En av de viktigste fordelene med ISO8573-1 er at den bidrar til å sikre at komprimert luft som brukes i industrielle prosesser er ren og fri for forurensninger som kan skade utstyr eller påvirke kvaliteten på det ferdige produktet. Dette kan bidra til å redusere nedetid og vedlikeholdskostnader, samt bidra til å forbedre den generelle effektiviteten til prosessen.

I tillegg til standarden er det også viktig å jevnlig teste og overvåke trykkluft for å sikre at den oppfyller kravene i ISO8573-1. Dette kan gjøres ved hjelp av spesialisert testutstyr, som partikkeltellere, oljetåkedetektorer og fuktighetsanalysatorer (duggpunktsensorer).

Som konklusjon er ISO8573-1 en viktig standard for kvaliteten på trykkluft som bidrar til å sikre at industrielle prosesser er sikre og effektive. Ved å regelmessig teste og overvåke trykkluft for å sikre at den oppfyller kravene i standarden, kan bedrifter bidra til å redusere nedetid, vedlikeholdskostnader og forbedre den generelle effektiviteten til prosessene deres.

Hvordan måler man urenheter i trykkluft og hvilke måleinstrumenter trengs?

Bærbare instrumenter og permanent installerte instrumenter er begge ofte brukt for å validere trykkluftkvalitet, men hver har sine egne unike egenskaper.

Bärbara instrument, som innehåller partikelräknare, olje- och daggpunktssensorer, är designade för användning i en mängd olika miljöer som t ex testning vid förbrukarpunkter eller temporär mätning på utgående tryckluftsledning från kompressorcentral. Dessa instrument är vanligtvis mindre, lätta och enkla att transportera för användning på en mängd olika platser. Bärbara mätinstrument är ofta en självklar del hos servicefirmor som utför årliga eller månatliga kontroller av tryckluftssystem hos sina kunder. En portabel mätutrustning skall även generera en automatisk pdf-rapport som gör det enkelt att leverera en spårbar rapport till kunden efter slutförd analys.

Fast installerade instrument för partikelräkning, olje- och daggpunktsmätning används vanligtvis för kontinuerlig övervakning av tryckluftens kvalitet. De installeras direkt i tryckluftssystemet, lämpligen vid utgående ledning från kompressorcentralen där luften är torkad och filtrerad, och är kopplade till ett styrsystem som möjliggör realtidsövervakning och dataanalys. Dessa instrument ger en permanent och pålitlig lösning för validering av tryckluftskvalitet. Rekommenderas för applikationer där tryckluftskvaliteten är kritisk och kontinuerlig övervakning krävs för att säkerställa att aldrig förorenad tryckluft används i produktionen. I en farmaceutisk tillverkningsanläggning där tryckluft används i fyllningsprocessen för injicerbara läkemedel, rekommenderas fast installerade instrument. Detta beror på att tryckluftens kvalitet är kritisk och måste övervakas kontinuerligt för att säkerställa patientsäkerhet och produktkvalitet.

Selv i produksjonsanlegg der trykkluft brukes til å drive pneumatisk verktøy, kan et bærbart instrument brukes til å teste kvaliteten på trykkluften med jevne tidsintervaller på ulike punkter i anlegget, som i kompressorrommet, på forbrukerpunkter og på slutten av distribusjonslinjene. Dette gjør at anlegget kan identifisere og løse problemer med trykkluftkvalitet med høye nivåer av partikler, oljetåke eller fuktighet som kan forårsake utstyrssvikt eller påvirke produktkvaliteten til et produsert sluttprodukt.

Oppsummert har både bærbare og fastmonterte instrumenter sine egne fordeler og ulemper, og valg av instrument vil avhenge av den spesifikke applikasjonen og brukerbehovene. Bærbare instrumenter er egnet for testing og feilsøking på stedet, mens permanent installerte instrumenter anbefales for kontinuerlig overvåking og langtidsovervåking.

Kompauto Nordic leverer to typer komplett måleutstyr i henhold til ISO8573-1. SUTO iTEC S600 er en bærbar enhet som brukes til midlertidige revisjoner, enten av sluttkunden selv eller av et serviceselskap. SUTO iTEC S601 er den permanent installerte modellen for kontinuerlig måling av trykkluft som brukes i kritisk produktproduksjon.

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen