En forskare inom sterila kläder driver maskiner i ett laboratorium, med fokus på en digital bildskärm medan han gör anteckningar på en surfplatta.

Partikkelmåling av trykkluft iht. Iso 8573-1

Det er flere grunner til at man bør måle partikkelinnholdet i trykkluft. På den ene siden kan det påvirke ytelsen og levetiden til utstyr som bruker trykkluft, på den andre siden kan det skade produkter produsert ved bruk av trykkluft eller skade helsen til brukere som inhalerer det. Målinger av partikkelinnholdet i trykkluft kan bidra til å identifisere og korrigere luftkvalitetsproblemer.

I tabellen under kan du se hvilke grenseverdier som må overholdes for at trykkluften skal oppnå en bestemt luftkvalitet. De målte verdiene som skal måles er duggpunkt, olje og partikkelinnhold. 

Kompauto leverer alle nødvendige instrumenter for å sikre at ISO 8573-1 opprettholdes med hensyn til duggpunkt, oljeinnhold og partikkelinnhold. Disse instrumentene leveres både som fast installasjon for permanent måling eller som bærbare instrumenter for midlertidige målinger.

For en produksjonsindustri er det vanlig å ha en fast installert målestasjon, SUTO iTEC modell S601, på hovedledningen fra kompressorsentralen som sørger for at kompressorer, trykklufttørkere og filtre fungerer tilfredsstillende. Samtidig har du ofte en bærbar enhet, modell S600, for midlertidige målinger på ulike punkter i trykkluftnettet og på dine forbrukerpunkter.

Kompauto leverer instrumenter for komplett optimalisering av trykkluftnettverk, fra strømmåling ved kompressorstasjonen til forbrukssteder. Vi tilbyr håndholdte lekkasjesøkere, faste og bærbare duggpunktmålere, permanente og bærbare komplette analyseinstrumenter for duggpunkt, olje- og partikkelinnhold i henhold til ISO 8573-1.

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen