Digital flödesmätare med blått hölje och stålsond som visar avläsningar på en elektronisk lcd-skärm.

En flowmålere for å overvåke dem alle

Gas-SelectX® er en revolusjonerende ny funksjon som gjør at brukeren kan ha en måler som nøyaktig kan måle forskjellige gasser. Brukeren kan velge fra listen over gasser nedenfor eller blande fra listen for å lage en tilpasset gassblanding spesifikt for deres egen applikasjon! Alle FT4X strømningsmålere er forhåndsprogrammert for: 

Meny for rene gasserMeny for blandede gasserMeny for gasser for Olje/Gass
– Luft– Luft– Metan (C1)
– Argon– Argon– Etan (C2)
– Butan– Butan- Propan (C3)
– Koldioxid– Koldioxid– Iso butan (C4)
– Helium– Etan– Normal butan (C4)
– Väte– Helium– Pentan (C5)
– Metan– Väte– Hexan (C6)
– Naturgass*– Metan– Heptan (C7)
– Kväve– Kväve– Octan (C8)
– Syre– Syre– Nonan+ (C9+)
- Propan- Propan– Koldioxid
  – Kväve

Enhver kombinasjon av gasser i menyene Blanding av gass og gass til olje og gass kan blandes i trinn på 0,1 % for å lage en tilpasset gassblanding. Gas-SelectX®-funksjonen kan nås via målerens frontpanel eller ved å bruke den gratis FT4X View™-programvaren for PC.

* Naturgass refererer til tørr naturgass av rørledningskvalitet. Fox Thermal bruker NAESB-standarden som standard naturgasssammensetning i Gas-SelectX® rengass-menyen. Naturlig forekommende gass fra oljefelt, ofte kjent som assosiert gass, kan ha en annen andel gasskomponenter i sammensetningen. Bruk menyen for blandet gass eller Olje og gass i Gas-SelectX® for å programmere riktige prosenter av naturgass eller kontakt Kompauto Nordic for mer informasjon.

Til produktsiden for FT4X

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen