En flödesmätare för att övervaka dom alla

Gas-SelectX® är en revolutionerande ny funktion som gör det möjligt för användaren att ha en mätare som kan mäta olika gaser noggrant. Användaren kan välja från listan över gaser nedan eller blanda från listan för att skapa en anpassad gasblandning speciellt för sin egen applikation! Alla FT4X flödesmätare är förprogrammerad för: 

Meny för rena gaserMeny för blandgaserMeny för gaser till Olja/Gas
– Luft– Luft– Metan (C1)
– Argon– Argon– Etan (C2)
– Butan– Butan– Propan (C3)
– Koldioxid– Koldioxid– Iso butan (C4)
– Helium– Etan– Normal butan (C4)
– Väte– Helium– Pentan (C5)
– Metan– Väte– Hexan (C6)
– Naturgas*– Metan– Heptan (C7)
– Kväve– Kväve– Octan (C8)
– Syre– Syre– Nonan+ (C9+)
– Propan– Propan– Koldioxid
  – Kväve

Varje kombination av gaser i menyerna för blandgas och gaser till olja och gas kan blandas i steg om 0,1% för att skapa en anpassad gasmix. Gas-SelectX®-funktionen kan nås via mätarens frontpanel eller med hjälp av det kostnadsfria FT4X View ™ -programvaran till PC.

* Naturgas avser torr naturgas av rörledningskvalitet. Fox Thermal använder NAESB-standarden som standardkomposition för naturgas i menyn för ren gas i Gas-SelectX®. Naturligt förekommande gas från oljefält som vanligtvis kallas associerad gas, kan ha en annan andel av gaskomponenter i sin sammansättning. Använd menyn för blandgas eller Olja och gas i Gas-SelectX® för att programmera korrekta procentandelar naturgas eller kontakta Kompauto Nordic för mer information.

Till produktsidan för FT4X

Fler nyheter

Teknisk säljare till Kompauto

Vi skall nu utöka vårt säljteam i Sverige med en Teknisk säljare som ska skapa affärer i Skåne och Danmark. Tjänsten kommer

Portabel daggpunktsmätare Suto

Portabel daggpunktsmätare

En portabel daggpunktsmätare (daggpunktssensor) är en handhållen enhet som används för att mäta daggpunkten i en mätkammare i olika miljöer och situationer.

sv_SE
Rulla till toppen