Digital flödesmätare med blått hölje och stålsond som visar avläsningar på en elektronisk lcd-skärm.

En flödesmätare för att övervaka dom alla

Gas-SelectX® är en revolutionerande ny funktion som gör det möjligt för användaren att ha en mätare som kan mäta olika gaser noggrant. Användaren kan välja från listan över gaser nedan eller blanda från listan för att skapa en anpassad gasblandning speciellt för sin egen applikation! Alla FT4X flödesmätare är förprogrammerad för: 

Meny för rena gaserMeny för blandgaserMeny för gaser till Olja/Gas
– Luft– Luft– Metan (C1)
– Argon– Argon– Etan (C2)
– Butan– Butan– Propan (C3)
– Koldioxid– Koldioxid– Iso butan (C4)
– Helium– Etan– Normal butan (C4)
– Väte– Helium– Pentan (C5)
– Metan– Väte– Hexan (C6)
– Naturgas*– Metan– Heptan (C7)
– Kväve– Kväve– Octan (C8)
– Syre– Syre– Nonan+ (C9+)
– Propan– Propan– Koldioxid
  – Kväve

Varje kombination av gaser i menyerna för blandgas och gaser till olja och gas kan blandas i steg om 0,1% för att skapa en anpassad gasmix. Gas-SelectX®-funktionen kan nås via mätarens frontpanel eller med hjälp av det kostnadsfria FT4X View ™ -programvaran till PC.

* Naturgas avser torr naturgas av rörledningskvalitet. Fox Thermal använder NAESB-standarden som standardkomposition för naturgas i menyn för ren gas i Gas-SelectX®. Naturligt förekommande gas från oljefält som vanligtvis kallas associerad gas, kan ha en annan andel av gaskomponenter i sin sammansättning. Använd menyn för blandgas eller Olja och gas i Gas-SelectX® för att programmera korrekta procentandelar naturgas eller kontakta Kompauto Nordic för mer information.

Till produktsidan för FT4X

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen