Illustration som visar uppskalningsprocessen för en produkt från laboratorietester till kommersiell produktion, avbildad i tre steg med märkt utrustning och gasinsatser.

Massflödesreglering för bioreaktorer

Bioteknik har lett till genombrott inom många områden i modern industri. Från nya produkter och den sofistikerade användningen av råvaror, men också till mer effektiv och miljövänlig produktion av befintliga produkter med traditionella materialval. Dessutom kan en stabilare kvalitet uppnås genom kontrollerade, repeterbara bioreaktorprocesser.

Förutom läkemedelsindustrin så används bioprocesser även för att producera bränslen i strävan efter mer miljövänliga  bränslealternativ.

Vid fermenteringsprocesser där den biokatalytiska effekten av enzymer används, produceras farmaceutiska eller kemiska aktiva ingredienser mer effektivt under kontrollerade former med hög träffsäkerhet.

Utvecklingen av laboratorieprocesser mot industriell skala måste vara konsekvent. Hanteringen av dessa storskaliga processer måste inte bara medföra en bra och högkvalitativ slutprodukt utan också uppnå kostnadseffektivitet på vägen dit. Bedömning av driftsparametrar, kvantiteter, dimensioner och produktionstider är avgörande och måste enkelt kunna registreras i laboratoriet. Med rätt instrumentering kan mycket små flöden och doseringsmängder övervakas och fördelas exakt i FoU-laboratorier och i prototypkonstruktioner för pilotprojekt.

Storskaliga produktionsanläggningar måste byggas med tanke på att spara både utrymme och kostnader. Därför behöver antalet instrument och produktionslinjer minimeras. Då är det avgörande att mätinstrument används som har ett brett mätområde så att ett och samma instrument kan klara olika produktionsbehov.

I flödesmätteknik är detta ofta problematiskt eftersom många mätinstrument på marknaden har en begränsning i de lägre mätområdet med oacceptabla noggrannhetsnivåer som följd.

En annan viktig punkt inom biobearbetning är materialkraven för alla tekniska komponenter. Förorening av känsliga bioreaktormiljöer behöver förhindras varför högkvalitativa material, särskilt tätningar, måste användas i dessa processer.

Dessutom är utrustning och rör i bioprocesser ofta exponerade för återflöden ”back flow” av systemfukt och skall därför inte skadas av det.

En annan nyckelfaktor för kostnadseffektiv produktion av bioprocessmaterial är instrumentens flexibilitet att klara av förändringar av applikationsfaktorer när producentens produktutbud förändras. Processer måste anpassas till nya produkt- och kundkrav. Naturligtvis bör befintlig utrustning, inklusive mät- och regleringsinstrument, kunna användas vidare utan behov för att skickas till tillverkaren för modifiering.

På grund av dessa krav är konventionella / termiska massflödesmätare och regulatorer ofta inte lämpliga för användning i bioprocesser. Alternativt är de mycket dyra eftersom det krävs att fler instrument används för att möta behovet av flexibiltet.

FLÖDESMÄTNING OCH FLÖDESREGLERING FÖR BIOPROCESSER

Alicat Scientific har en modellserie massflödesinstrument med massflödesmätare och massflödesregulatorer som är anpassade för bioprocessindustrin. Denna modellserie levererar exakt vad biotekniker och utvecklare behöver med en betydligt bättre precision och kostnadseffektivitet.

Alicat BIO-serien erbjuder upplösning på 2000:1, vilket ofta innebär färre instrument för att mäta och kontrollera/reglera alla flödesområden som krävs för olika gaser med hög- respektive lågflödesbehov i ett system. Noggrannhet för dessa instrument ligger på imponerande +/- 0,5% av läst värdet eller +/- 0,1% av full skala. Jämfört med tidigare instrument är denna noggrannhet en banbrytande förbättring.

Med ultrasnabba svarstider på endast 10 ms och möjligheten till snabba kommunikationsprotokoll som EtherCAT- eller EtherNet/IP-gränssnitt är BIO-serien idealisk för Pharma 4.0.

Alicat massflödesregulator är resistent mot vatten och är endast tillverkad i korrosionsbeständiga (FDA-godkända) tätningsmaterial, liksom syrafast stål SS 316L i flödeshus och sensorer, som finns på ASME:s rekommendationslista och inte  förorenar bioreaktorerna.

En ultraskarp modern färgdisplay ger en överblick över processtatusen. Dessutom har alla Alicat BIO-instrument innovativa funktioner som gasval och enhetsval direkt i displayen.

Detta innebär att alla instrument för CO2, luft, O2, N2 eller mer än 100 andra gaser kan användas utan att offra precision eller att någon omkalibrering krävs. Anpassningen till nya processkrav utförs av användaren via menyn direkt i displayen med enkla knapptryckningar. Klicka här för att se instruktionsfilm.

Enheterna har också presentation i procentenhet för det aktuella ventilläget direkt i displayen och via den digitala kommunikationen. Så om exempelvis reglerventilen öppnar mer under samma flödesförhållanden kan det indikera blockeringar rören eller andra potentiellt processkadliga förhållanden som behöver undersökas.

Alicat BIO finns även tillgängliga med skyddsklass IP66 som tillval.

https://youtube.com/watch?v=4cDezbe154Q%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Inlagd av Jonas Lindgren hos Kompauto Nordic AB och Kompauto Norway AS.

jonas.lindgren@kompauto.com, Mob.+46 70 684 00 01

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen