Solpaneler monterade på en stolpe i ett gräsbevuxet fält med en klarblå himmel i bakgrunden.

Leakcell introduceras till kommuner

Kommunala vattenledningsnät är ständigt en utmaning för kommuner att hålla i ett så pass bra skick så att läckagen inte skenar iväg. Det krävs att ledningsnäten underhålls och kartläggs löpande så att läckage kan åtgärdas snabbt innan läckan orsakar extern skada eller bidrar till förorening i dricksvattnet. Dessutom bidrar varje läckage till att tillräcklig mängd vatten till slut inte kan levereras av vattenverken.

För att få kontroll på läckage snabbt och för att minimera sökarbete behövs vattenledningsnäten indelas i läckagezoner. Dessa zoner skapas genom att fasta flödesmätningar installeras på strategiskt utvalda punkter i ledningsnätet. När läckage uppstår i någon av zonerna reagerar flödesmätningen på att onormala flöden uppstår som ej är förväntade. Exempelvis under natten.

Problemen med att zonindela effektivt är att det historiskt sett behövts stora investeringar i infrastruktur gällande strömförsörjning och dataöverföring för fjärravläsning, något som ofta krävt flera års budgetplanering. Dataöverföring är idag betydligt enklare och mer kostnadseffektivt tack vare den globala digitaliseringen som skett under det sista decenniet.

Kompauto gör det nu möjligt för kommuner att få kontroll på läckagen genom zonindelning med fjärravläsning utan strömtillgång eller datakabel vid respektive flödesmätare med sin nya kompletta mätstation LEAKCELL. Det är en komplett Plug & Play enhet installerad i ett robust och väderbeständigt skåp som anpassas efter respektive mätpunkt beroende på hur många grenledningar som skall flödesmätas och om ström finns att tillgå eller inte. Gemensamt för alla verisoner är att varje flödesmätare flödesloggas online via en integrerad mobiltransmitter. Transmittern skickar upp flödesdata till en webbportal där kommunens operatörer läser av flödesloggningen. Helt utan kostsamma investeringar i ”egna” kommunikationssystem och integreringar.

LEAKCELL drivs av en intern batteribank som är kopplad till tillhörande solcellspaneler som är dimensionerade att driva flödesmätningen året runt. I de fall ström finns att tillgå kan batteribank och solcellspaneler väljas bort. Flödesmätarna är av typen clamp-on med utanpåliggande ultraljudssensorer så att inga kostsamma ingrepp i rören är nödvändiga.

Den mobila dataöverföringen sker via LTE nätet från LEAKCELL-enheten till webben och medför inget behov för respektive kommun att ha egna abonnemang hos mobiloperatör. Allt sköts centralt hos Kompauto.

De olika LEAKCELL-lösningarna levereras kundanpassat antingen via direktköp eller via en förmånlig månadshyra.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen