Snötäckta berg med fiskodlingar i förgrunden en klar dag.

Flödesmätning av syrgas (O2) vid stora landbaserade laxodlingar i Norge

Traditionellt har fiskodlingar varit lokaliserade till havs med stora nät som fungerar som fiskbassänger och förhindrar att fisken rymmer. Med fiskodlingar till havs har man inte kontroll på vattenkvalitén till havs vilket medfört att det utvecklas landbaserade laxodlingar. I tillägg växer motståndet kring fiskodlingar till havs eftersom det stör miljön vid vår kust.

I fiskodlingsprocessen på land går fisken igenom flera steg beroende på vilken tillväxtfas den befinner sig i. De olika stegen betyder olika typer av bassänger där vattnet behandlas på olika sätt för att fisken skall må så bra som möjligt och utvecklas på bästa tänkbara sätt. Till dessa fiskbassänger behövs det tillföras syre ( O2 / Oxygen ) där tillförseln av denna syrgas behöver övervakas/mätas för att få en optimal kostnadskontroll.

Beroende på storleken av fiskbassängerna behövs det olika typer av flödesmätare för gas. Här är Kompauto en stöttande partner till många av de projekt av landbaserade fiskodlingar som nu projekteras och driftsätts i Norge och Sverige.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen