Rostigt rör fäst med buntband bland grus och skräp, med synliga blå ledningar och ett orange föremål.

Enkel och underhållsfri flödesmätare för vatten

Utanpåliggande flödesmätare för vatten medför enkel installation och minimalt underhåll.

Att mäta flöde med utanpåliggande sensorer är en snabbt växande mätprincip. Ultraljudsprincipen är tillförlitlig och det ger en mängd fördelar att kunna mäta flöden utan att vara i kontakt med vätskan. Mätaren utsätts inte för något slitage, installationen är snabb, enkel och utan ingrepp i rörsystemet. Utanpåliggande flödesmätare finns för både rena vätskor och vätskor innehållande partiklar eller föroreningar. Denna typ av flödesmätare ersätter mer och mer den traditionella mättekniken med elektromagnetiska flödesmätare i t ex vattenledningsnät hos kommuner. 

Både TFX-5000 och TFX-500w från Dynasonics är avsedda för vattenmätning i rör där man inte behöver stänga av sin process vid installation. Ett bra exempel på det är när man i ett vattenledningsnät inte behöver planera för att stänga av vattnet till vattenförbrukarna tidspressad installation som följd. I Skandinavien har vi ibland över 100 år gamla ledningsnät vilket medför att man inte vet hur mycket arbete det medför när man kapar ett rör pga en flödesmätarinstallation. Denna osäkerhet elimineras vid användandet av utanpåliggande flödesmätare. Sensorerna installeras på ett bestämt avstånd ifrån varandra på utsidan av röret vilket medför en enkel installation med låg installationskostnad. 

TFX-5000 är kompatibel för både rent vatten och andra vätskor med inget eller lågt partikelinnehåll och rördimension DN50-3000. Den har även ett internminne för lokal loggning i de fall mätaren inte kopplas upp mot ett överordnat kontrollsystem. 

TFX-500w är kompatibel för rent vatten med inget eller lågt partikelinnehåll och rördimension DN50-300. Den är avsedd för lokal avläsning och/eller avläsning i överordnat kontrollsystem. 

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen