Trasigt rör läcker u.s. dollarsedlar med en "tryckluft" varningsetikett, som illustrerar begreppet ekonomiskt slöseri.

Effektiv tryckluft sparar pengar och miljö

I ett modernt tryckluftssystem har man en kontinuerlig övervakning av parametrar som flöde, daggpunkt, tryck och luftkvalitet. Att mäta flödet är att säkerställa att kompressorn fungerar som den skall samt att man i ett tidigt skede skall upptäcka läckage i tryckluftsnätet. Läckage kostar väldigt mycket både i miljöpåverkan och i pengar med ökad enegikonsumption från kompressorerna samt att det genererar ökade underhållskostnader eftersom kompressorerna och annan kringutrustning då får arbeta helt i onödan. Man kan jämföra det med att man skulle palla upp bilen på natten, starta motorn och lägga i växeln så att den “rulla” en massa extra mil och förbruka extra drivmedel helt i onödan. Tabellen nedan visar vad varje läckagepunkt i genomsnitt kostar i energiförbrukning för kompressorn (Källa: Broschyren ”Använd energi mer effektivt i ditt företag” från Energimyndigheten)

Att byta filterinsatser i sitt tryckluftssystem för sällan är även det en stor energibov eftersom ett ökat differenstryck över filter genererar ökad energikonsumtion för kompressorerna. Detta kan enkelt avhjälpas genom tryckmätning före och efter filterpaketet där man får en larmsignal när differenstrycket överstiger en given nivå som indikerar på att filterinsatser skall bytas. 

Kompauto har under många år arbetat fram hållbara lösningar för att skapa effektivitet i tryckluftssystem. Vi tillhandahåller vår expertis inom detta område för att ta fram en så effektiv lösning som möjligt till våra kunders unik behov. 

Vi hjälper er med vilka mätpunkter som är intressanta att mäta för att skapa så stor effektivitet som möjligt i just ert tryckluftsnät. Beroende på vilken storlek och typ av process som skall övervakas arbetar vi fram kundanpassade lösningar inom Flödesmätning, Daggpunktsmätning, Tryckmätning samt läckagesökning i er tryckluftsanläggning.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen