En modern elektronisk vägtullupptagningsutrustning belägen bredvid en väg under en klarblå himmel med få moln.

Cato Dahle och lösningen för zonindelning av vattenledningsnätet

Øygarden kommune, Norge,  väntade länge med installationen av flödesmätare i orten Tjeldstø. Anledningen till detta är typiska utmaningar som många andra kommuner också brottas med:

– Dyr strömanslutning

– Svårigheter att stänga av vattnet under installationen

Det blev därför en god stämning när de blev medvetna om att båda dessa utmaningar kunde lösas på ett rimligt och effektivt sätt, och att ett system – ”Leakcell” – som är speciellt utvecklat för just sådana förhållanden faktiskt nyligen har utvecklats.

Sedan Øygardens kommun lagt ut driften av vatten och avlopp till företaget ØyVAR har förman VA Cato Dahle haft uppdraget att organisera detta. Han förklarar att zonindelning är ett grundläggande verktyg vid läcksökning och utvecklingen av zoner i vattenledningsnätet har hög prioritet.

ØyVAR valde att gå för Leakcell, som är en färdig plug&play-lösning för zonindelning. Leakcell löser elegant utmaningen med dyr elinstallation genom att använda solenergi. Genom att installera solpaneler istället för att dra upp en ny strömförsörjning slapp ØyVAR stora kostnader och mycket arbete.

Den andra stora utmaningen handlade om att undvika stillestånd. Leakcell försågs därför med flödesmätare av typ ultraljud – en metod som de redan var väl förtrogna med. Hela installationen kunde därför göras i full drift och inga mekaniska arbeten/ingrepp i rörsystemet behövdes.

Cato Dahle sammanfattar projektet i Tjeldstø som en stor framgång. Han fick 3 mätpunkter utan komplicerat arbete. Genom att använda helhetslösningar sparade han mycket tid och pengar.

Hur löser din kommun sådana problem? Kontakta oss så tar vi en pratstund.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen