Vit rök som virvlar abstrakt mot en mörk bakgrund.

Bärbart kalibreringsverktyg för industriella flödesmätare

Bärbara enheter för kalibrering av flödesmätare inom industriell hygien.

Industriell hygien är vetenskapen om att skydda och förbättra hälsa och säkerhet för människor på jobbet. Arbetsmiljöverket (https://www.av.se/inomhusmiljo/) tillämpar strikta regler för att säkerställa att arbetarna äinte utsätts för farliga ämnen i luften de andas in. Några av de industrier som innefattas av industriell hygien är processindustri, bygg, jordbruk, olja och gas, gruvdrift, sjöfart och verkstadsindustri.

Här diskuterar vi användningen av flödesmätare i industriella hygienapplikationer eftersom de är viktiga för att mäta partikelnivåer och se till att mätutrustningen är korrekt kalibrerad.

Vad är industriell hygien?

Industriell hygien innefattar provtagning av luften för att mäta partikelinnehåll och gasföroreningar som damm, ångor, och aerosoler. Oftast används personliga provtagningspumpar för att flöda luft med en känd flödeshastighet genom ett uppsamlingsfilter. Även om flera typer av pumpar kan användas för industrihygienapplikationer så är det de olika funktionerna för olika modeller som avgör vilken som lämpar sig bäst för den specifika applikationen.

Ett brett flödesområde och förmågan att upprätthålla en konstant flödeshastighet är två vanliga pumpfunktioner. För applikationer som kräver provtagning över ett stort flödesintervall, från några milliliter till flera liter per minut, kan en pump med ett stort flödesområde vara lämplig. Denna egenskap säkerställer att en enda pump kan användas för alla flödesområden som krävs av applikationen. Dessa pumpar är i allmänhet dyrare men har en lägre totalkostnad på grund av minimerat behov av annan utrustning som t ex flera olika pumpar för att täcka in olika flödesområden.

För applikationer med mindre flödesvariation kan det vara en prioritet att hitta en pump med mer fasta flöden och en konstant flödeshastighet. Eftersom den testade luften kan innehålla höga nivåer av partiklar är pumpar för industriell hygien särskilt utsatta för igensatta filter som därmed resulterar i minskad flödeshastighet. Dock kan pumpsystem som kan detektera förändringar i tryckfall då kompensera för att upprätthålla önskad flödeshastighet.

Vilken roll spelar flödesmätare?

Halterna av partiklar i luftproven används för att utvärdera en arbetares exponering för farlig luft. Det är därför viktigt att se till att pumpen håller ett inställt luftflöde för att uppnå mycket noggranna mätningar.

Flödesmätare säkerställer pumpens noggrannhet på flera sätt. Pumparna i sig själva innehåller flödesmätare som mäter luftflödet genom uppsamlingsfiltret. Flödesmätare med högre noggrannhet används sedan för att kalibrera dessa pumpar och se till att de håller sig inom sina specifikationer. För att säkerställa korrekta mätningar bör industrihygienpumpar kalibreras både före och efter provtagningsperioden.

Rotametrar i pumpar

Flödesmätare med variabelt flödesområde eller rotametrar används ofta för att mäta luftflöde genom pumparna. Dessa mätare är billiga och enkla att kalibrera, använda och läsa. De är mindre exakta än andra flödesmätare, men tillräckliga för beräkningar av säkerheten på en arbetsplats.

Flödesmätarkalibrering

För att säkerställa att pumparna läser exakt flöde kan flödesmätare med högre noggrannhet användas för kalibrering. Bärbara, batteridrivna flödesmätare är extremt praktiska för denna typ av service, eftersom de kan tas i bruk och användas för kalibrering utan att behöva installera ledningar för data och strömförsörjning eller vänta på att en flödesmätare ska värmas upp för att uppnå sin specificerade noggrannhet.

Fördelar med Alicat bärbara för kalibrering – modell MWB bärbar flödesmätare med extremt lågt tryckfall

Eftersom omgivningstemperaturen och trycket på arbetsplatsen påverkar partikelnivåerna i luften så förenklar flödesmätarens förmåga att samtidigt mäta temperatur, tryck, massflöde och volymflöde de totala testoperationerna. Den ger maximal information om miljön från ett enda instrument och säkerställer att luften är säker för arbetare att andas. För att minimera tryckfallet vid kalibrering av en rotameter och säkerställa bästa möjliga kalibrering kan en bärbar flödesmätare i Alicat MWB-serien användas för att hålla ett tryckfall så lågt som 5 mbarD (0.07 PSID) i full skala.

Med tanke på att kalibrering av flödesmätare är en viktig del av industriell hygien, är det viktigt att använda lämpliga kalibreringsverktyg för människors hälsa och säkerhet. Alicat flödesmätare för luft och gas är flervariabla och ger en extrem flexibilitet med sin unika förmåga att byta gaser eller gasblandningar i fält samtidigt som den presenterar flera variabler från mätningen (Massflöde, Volymflöde, Tryck, Temperatur) samtidigt.

– Alicat Portabel Whisper med lågt tryckfall

Läs mer på vår produktsida för massflödesmätare från Alicat eller besök www.alicat.com/portables

Inlagd av Jonas Lindgren hos Kompauto Nordic AB och Kompauto Norway AS. jonas.lindgren@kompauto.com, Mob.+46 70 684 00 01

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

sv_SE
Rulla till toppen