Alicat coda coriolis massflödesregulator med ett mattsvart hölje och metalliska silverbeslag på sidorna.

Alicat Scientific lanserar CODA

En ny typ av coriolis massflödesinstrument

Hösten 2020 meddelade Alicat Scientific, Tucson AZ, som är en avdelning av Halma PLC, att CODA Coriolis massflödesmätare och kontrollers lanseras. CODA kompletterar Alicats strategi med globalt erkända massflödes- och tryckinstrument som flödesinstrument för extremt låga flöden och hög precision som dessutom kan arbeta vid höga tryck.

Massflödesmätning, gaskomposition,  stabilitet och tryck i kombination begränsar effektiviteten hos de flesta modeller massflödesinstrument på marknaden. När Alicat nu introducerar sin nya serie Coriolis massflödesinstrument, CODA-serien, sänks dessa begränsningar avsevärt. Frätande gaser har också utgjort en utmaning för effektiviteten av traditionell massflödesmätning. CODA-serien med sina Coriolisinstrument använder en mer motståndskraftig flödesteknik som möjliggör mer kompatibilitet med aggressiva vätske- och gasapplikationer.

”Coriolisteknologin möjliggör massflödesmätning och reglering för applikationer med högt tryck, aggressiva vätskor, ultralågt flöde och hög precision”, säger Ryan Barner, chef för utvecklingen av nya produkter hos Alicat Scientific. ”Jag är glad över CODA och den inverkan det får i forsknings- och produktionsmiljöer.”

Det som gör Coriolis annorlunda andra former av massflödesmätning är mätning oberoende av komposition av gasen eller vätskan. Det medför att den kan appliceras på ett bredare spektrum av processer. CODA kan också mäta extremt låga flöden och kan samtidigt arbeta vid mycket höga tryck, upp till 3500 PSI, vilket ytterligare utvidgar applikationspotentialen. CODA Coriolis modellerna har utvecklats i verkliga applikationer som resulterat i en högre vibrationsfrekvens för mätrören. Detta ger CODA en betydligt högre motstådskraft till yttre vibrationer än traditionella Coriolisinstrument på marknaden.

CODA Coriolisinstrument är idealiska för flyg- och bränslecellstillämpningar där höga tryck och frätande media medför höga belastningar på instrumenten samtidigt som de kräver extremt låga feltoleranser. CODA Coriolis passar lika bra för biomedicinsk forskning som för livsmedelsproduktion där precision och extremt låga flöden krävs för att upprätthålla stränga renhetsstandarder.

Läs mer på https://www.alicat.com/product/coriolis-mass-flow-meters-and-controllers/

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen