Flera alicat massflödesregulatorer anslutna till ett system av metallrör och ventiler, arrangerade på en laboratoriebänk.

5 dagars snabbproduktion av Alicat massflödesmätare och -kontrollers

I en tid där materialbrist tynger de flesta industrier är det frustrerande med långa leveranstider. Men det finns ljuspunkter med leveranser av Alicat standardinstrument för massflöde av ej korrosiva gaser som skickas inom 5 dagar från order via ett ”Fast Track” program. Det gäller både Alicat M (Massflödesmätare) och Alicat MC (Massflödeskontrollers) i max flödesområde 2 sccm till 100 slpm.

Tillgängliga signaler för snabb leverans är 0-5V. 4-20mA, 1-5V, 0-10V samt RS-232+MODBUS RTU, RS-485+MODBUS RTU.

Med massflödesinstrument från Alicat får ni mångsidiga instrument som samtidigt mäter och kommunicerar all fyra parametrar som massflöde, volymflöde, tryck och temperatur. Allt samtidigt i samma instrument. Alla instrument är även förprogrammerade med 98 standardgaser som enkelt kan väljas som enskild gas eller som gasblandning direkt i displayen eller via den digitala kommunikationen.
För de som behöver det finns även FlowVision 2.0 som är en programvara från Alicat till PC för att läsa av, ange börvärde, konfigurera och logga flöden. Denna programvara är gratis.

Alicat massflödesinstrument kan inom ”Fast Track” levereras med elektrisk/dataanslutning Mini-DIN. Industriell Mini-DIN (med låsning), DB9 och DB15. Dessutom finns matchande pin-out konfigurationer för direkt utbytte av alla större konkurrenter som Aalborg, Bronkhorst, Brooks, Hastings, MKS, Sierra.

Nedan länk visar vilka 98 gaser (se i tabellen ”PURE NON-CORROSIVE GASES” och de andra tabellerna med gasblandningar som innehåller dessa gaser) som alla Alicat standardinstrument har förprogrammerade och som kan väljas enkelt via funktionen COMPOSER direkt via display eller via digital kommunikation till PC. Gaserna kan väljas som enskild gas eller som en del av er egen gasblandning via den inbyggda COMPOSER-funktionen.

Alicat_Preloaded-Gases-and-Properties_Rev0

Ring eller chatta med oss med chatfunktionen nere till höger på sidan för att få offert på Alicat massflödesinstrument.

Telefon Sverige/Danmark: +46(0)130 10 00

Telefon Norge: +47 55 55 86 99

Se instruktionsfilm för den inbyggda COMPOSER-funktionen:

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen