Svetsare i skyddsutrustning med en svetsbrännare på metall, med ljusa gnistor som flyger runt i en svagt upplyst verkstad.

Måling og regulering av dekkgass i sveiseverksteder

Kvaliteten på en sveiseskjøt bestemmes i stor grad av om den utsettes for omgivelsesluft. For mye omgivelsesluft eller fuktighet i kontakt med sveiseoverflaten under sveiseprosessen vil føre til lavere kvalitet på sveisingen. For å motvirke dette brukes beskyttelsesgasser for å begrense omgivelsesluften, som igjen øker kvaliteten på sveisen. Hvilken type gass som brukes som dekkgass avhenger ofte av hvilken type sveising som utføres og hvilke typer metall som sveises sammen. Argon og argonblandinger er de vanligste beskyttelsesgassene som brukes til sveising. Blandingen må ha en nøyaktighet på mellom ± 1 % og ± 5 % avhengig av kundenes spesifikke krav. Jo renere gass, jo bedre resultat.

Stora svetsverkstäder eller produksjonsenheter lagrer gasser i en gassentral for att sedan levere gass til svetsutstyr via gasledningar. Genom å måle gassflödet i ledningssystemet sporer gassforbruket som sedan jämför med levert mengde gass. Da kommer det tydelig frem om det kommer til lekkasje i systemet som läcker ut skadliga og/eller dyra gaser. Alternative måls utgående ledning fra gassentralen samt ytterligere mätpunkt ved respektive gassbruk eller hver avdeling som bruker gass. På denne måten kan både lekkasjedetekteras i realtid samt eventuelt underlag for interndebitering av enkelt opprettes gassforbruk. For spesialgasser som t ex beskyttelsesgass er det viktig at operatøren opptäcker lekkasje tidlig for å bibeholde lager og holde ingen kostnad. Ineffektivitet gjennom lekkasje i gammel eller skadet utstyr kan økes enkelt ved å måle gassnettet, noe som medfører kostnadseffektivitet og veldig mange fall kraftige reduserte kostnader. 

Beroende på målepunkt, hovedstam eller slutförbrukare, leverer Kompauto flödesmätning og flödesreglering for dette formålet. Fox Thermal Instruments er et eksempel på flödesmätare for hovedstammen. Fox Thermal har ATEX-klassifiseringsstandard og har innbygget kalibreringsvalidering for å bekrefte at kalibreringen av instrumentene er innenfor et akseptabelt nivå, noe som ofte er en avgjørende faktor for interndebitering mellom avdelinger eller hyresgäster i en industribygning. For måling og/eller reglering av gassflödet ved brukspunkter brukes som eksempler på masseflödesmätare fra SUTO iTEC eller masseflödesregulatorer fra Alicat Scientific i høsten vil også regler for gassflödet i en automatisk prosess.

Noen komplettering bruker ofte magnetventiler for å lukke av gassledninger. Det kan handle om sikkerhetsavvikling om et flöde blir for høyt som resultatet av en lekkasje eller medveten avstängning av en del av gassnettet i perioder uten aktivitet, for eksempel nattetid. Fordi ledningsnätet alltid er lekkasje i viss grad så er det kritisk og selvklart at del avledningsnettet som intet brukes skal stenges av for å minimere onödiga forluster av prosessgass. Avgrensning av ledningsnett ved inaktivitet gjelder også for trykkluftsnät der kompressorene ikke skal produsere luft i onödan. Styrningen kan utføre gjennom sentral reglering fra overordnat system eller via en integrert timer direkte på ventilen for virksomheten uten sentralt styrsystem. 

Skrevet av Jonas Lindgren hos Kompauto Nordic AB og Kompauto Norway AS. jonas.lindgren@kompauto.com, Mob.+46 70 684 00 01

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen