Solpaneler monterade på en stolpe i ett gräsbevuxet fält med en klarblå himmel i bakgrunden.

Leakcell introduseres for kommunene

Kommunale vannledninger er hele tiden en utfordring for kommunene å holde i så god stand at lekkasjen ikke blir for stor. Det kreves at ledningsnettene vedlikeholdes og kartlegges fortløpende slik at lekkasje kan utbedres raskt før lekkasjen gir ytre skader eller bidrar til forurensning i drikkevannet. I tillegg bidrar hver lekkasje til at tilstrekkelig mengde vann ikke kan leveres av vannverket til slutt.

For å kontrollere lekkasje raskt og for å minimere søkearbeid, må vannforsyningsnettene deles inn i lekkasjesoner. Disse sonene skapes ved å installere faste strømningsmålinger på strategisk utvalgte punkter i ledningsnettet. Når det oppstår lekkasje i en av sonene, reagerer strømningsmålingen på unormale strømninger som ikke er forventet. For eksempel om natten.

Problemet med å sone effektivt er at det har vært nødvendig med historisk store investeringer i infrastruktur for strømforsyning og dataoverføring for fjernavlesning, noe som ofte har krevd flere år med budsjettplanlegging. Dataoverføring er i dag mye enklere og mer kostnadseffektiv takket være den globale digitaliseringen som har funnet sted det siste tiåret.

Kompauto gjør det nå mulig for kommuner å få kontroll på lekkasjen ved å soneinndele med fjernavlesning uten ekstern strømforsyning eller datakabel ved respektive flowmåler med sin nye komplette målestasjon LEAKCELL. Det er en komplett Plug & Play-enhet montert i et robust og værbestandig skap som er tilpasset det respektive målepunktet avhengig av hvor mange stikkledninger som skal strømningsmåles og om strøm er tilgjengelig eller ikke. Felles for alle versjoner er at hver strømningsmåler har online loggning via en integrert mobilsender. Senderen sender flowdata til en nettportal hvor kommunens operatører leser flowloggingen. Helt uten kostbare investeringer i «egne» kommunikasjonssystemer og integrasjoner.

LEAKCELL drives av en intern batteribank som kobles til tilhørende solcellepaneler som er dimensjonert for å drive målingen hele året. I tilfeller hvor strøm er tilgjengelig kan batteribank og solcellepaneler velges bort. Flowmålerne er av typen Clamp-On med utenpåliggende ultralydsensorer slik at det ikke er nødvendig med kostbare inngrep i rørene.

Mobildataoverføringen skjer via LTE-nettet fra LEAKCELL-enheten til nettportal og medfører ikke noe behov for at hver kommune har egne abonnement hos mobiloperatør. Alt styres sentralt hos Kompauto.

De ulike LEAKCELL-løsningene leveres skreddersydd enten ved direkte kjøp eller via gunstig månedlig leie.

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen