Rostigt rör fäst med buntband bland grus och skräp, med synliga blå ledningar och ett orange föremål.

Enkel og vedlikeholdsfri strømningsmåler for vann

Overflatemonterte vannmengdemålere gir enkel installasjon og minimalt vedlikehold.

Å måle strømning med eksterne sensorer er et raskt voksende måleprinsipp. Ultralydprinsippet er pålitelig og det gir en rekke fordeler å kunne måle strømninger uten å være i kontakt med væsken. Måleren utsettes ikke for slitasje, installasjonen er rask, enkel og uten inngrep i rørsystemet. Overflatemonterte strømningsmålere er tilgjengelig for både rene væsker og væsker som inneholder partikler eller urenheter. Denne typen strømningsmålere erstatter mer og mer den tradisjonelle måleteknologien med elektromagnetiske strømningsmålere i for eksempel kommunale vannforsyningsnett. 

Både TFX-5000 og TFX-500w fra Dynasonics er beregnet for vannmåling i rør hvor du ikke trenger å stenge ned prosessen under installasjonen. Et godt eksempel på dette er når man i et vannledningsnett ikke trenger å planlegge å stenge vannet til vannforbrukerne, som følge av tidspresset installasjon. I Skandinavia har vi noen ganger over 100 år gamle rørledningsnett, noe som gjør at du ikke vet hvor mye arbeid det medfører når du kapper et rør på grunn av en strømningsmålerinstallasjon. Denne usikkerheten elimineres ved bruk av eksterne strømningsmålere. Sensorene monteres i fast avstand fra hverandre på utsiden av røret, noe som gir en enkel installasjon med lave installasjonskostnader. 

TFX-5000 er kompatibel med både rent vann og andre væsker med ingen eller lavt partikkelinnhold og rørdimensjoner DN50-3000. Den har også et internt minne for lokal logging i tilfeller der måleren ikke er koblet til et overordnet kontrollsystem. 

TFX-500w er kompatibel for rent vann med ingen eller lavt partikkelinnhold og rørstørrelse DN50-300. Den er beregnet for lokal lesing og/eller lesing i overordnet kontrollsystem. 

Flere nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massestrømsmålere og massestrømsregulatorer

Massestrømmålere og massestrømskontrollere er avgjørende for å måle og regulere strømmen av gass eller væske i ulike bransjer. Disse massestrømsinstrumentene

Offertkorg
nb_NO
Skroll til toppen