Validera system med snabb och exakt läckagetestning

Noggranna läckagetester validerar säkerheten i processen vilket förhindrar tillverkningsfel och faror. Genom att använda ett kombinerat tryck- & massflödesinstrument upptäcks läckage snabbt och tillförlitligt. Ställ in önskat börvärde för tryck, mät flödet och upptäck läckaget utan väntetid. 

-Multivariabel kontroll. Skapa ett stabilt tryck och mät flödet med ett ”allt-i-ett” instrument.

-Låga tryckfall minimerar begränsningar och möjliggör snabb tryckstabilisering som medför ett mycket snabbare läckagetest än vid  tryckavfallstestning.

-Pålitlig kontroll och mätning från 0,01% till 100% av full skala.

Läs mer om läckagetest med ett enda instrument …