Kompauto officiell distributör för SMS Tork Magnetventiler i Sverige och Norge

SMS Tork är en bred tillverkare av magnetventiler med modeller för både standard- och specialapplikationer för speciella behov. Applikationer som SMS Tork levererar specialventiler till är bland annat för temperaturer upp till +180°C, cryoapplikationer för temperaturer ned till -196°C, höga tryck upp till 200 bar, utföranden i PVC plast, mässing eller syrafast stål.

SMS Tork har ett program som vänder sig till många olika kundsegment som exempelvis OEM-kunder och maskinbyggare, processindustrin, verkstadsindustrin och olika labbmiljöer etc.