Läckagesökning Kontakta mig om denna produkt 0 varor

Har du koll på din förbrukning?

 

Tryckluftsystem är ofta dyra att hålla i drift, därför är det viktigt att minimiera läckage. Dock kontrolleras tätheten sällan vilket gör att tryckluftläckage är vanligt förekommande inom industrin. Det medför att kompressorer är driftsatta under längre tider än vad som är optimalt, vilket kan innebära stora kostander. Läckagen utgörs ofta av mindre läckor som inte är hörbara för det mänskliga örat.

Med ultraljudsutrustning som registrerar ljud av hög frekvens för att identifiera och dokumentera läckage i tryckluftsystem.

Resultatet blir ofta att drifttiden kan reduceras radikalt varvid elanvändningen minskar och livslängd hos kompressorerna ökar.

 

Vi på Kompauto Nordic utför Läckagesökning på tryckluftsanläggningar, vill du veta mer eller få en offert?

 

Välkommen att kontakta oss.