Personuppgiftspolicy

POLICY – Behandling av personuppgifter

Denna policy har upprättats 2018-05-01, för Kompauto Nordic AB, 556250-7698

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, därför har vi upprättat denna policy.
Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och
under vilka förutsättningar.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Företag
 • Org.nr
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
De uppgifter vi begär är för att kunna ge dig bästa möjliga service gällande våra produkter. Kunna kontakta dig när vi har specifika erbjudanden, få inbjudan till mässor eller andra evenemang. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, avsluta kundkonto eller avregistrera dig från vårt
nyhetsbrev. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du handlar på vår hemsida, frågar efter produktinfo/offert eller ber om annan kontakt med oss via vår hemsida eller via sociala medier
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Cookies/Kakor
En cookie är en fil som sparas efter de webbplatser som du besöker. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar.

Med vänlig hälsning,
Kompauto Nordic AB