OM FÖRETAGET

”Det nya och moderna, fast samma, Kompauto!”

Sedan början av 80-talet har Kompauto Nordic AB (f.d. Komponentautomatic AB) varit en framgångsrik leverantör av instrument och ventiler till stora och små industrier i Skandinavien. I en värld som ständigt förändras, där affärsmodeller och marknadsstrategier kan föråldras över en natt, gäller det att hänga med om man inte skall hamna på efterkälken. Av denna anledning ligger Kompauto hela tiden i framkant med att anpassa våra produkter efter marknadens behov inom våra strategiskt förutbestämda produktområden. En av våra främsta styrkor är vår samlade kompetens inom dessa områden där vi ständigt har fokus att presentera applikationslösningar för processindustrin inom instrument och ventiler.

I takt med ökad efterfrågan har även organisationen vuxit, så att vi nu förutom huvudkontor i Ludvika, med geografiskt fokus på Sverige, även har ett regionkontor i Bergen, Norge (Kompauto Norway AS), därifrån vi tillgodoser den Norska marknaden med de varumärken vi representerar i Norge.

Under 2009 bestämdes att Komponentautomatic skulle få en ny grafisk profil och logotype som har en bättre igenkänningseffekt och med en symbol som speglar företagets inriktning. Företagsnamnet i logotypen kortades därför ner till ”KOMPAUTO” och en färglagd instrumentsymbol fogades in. Sedan februari 2012 har även företagsnamnet ändrats till Kompauto Nordic AB.

Januari 2013 förvärvades ITTAB (Industri & Tryckluftteknik AB) med syfte att komplettera upp Kompautos sortiment av tryckluftsprodukter. Namnbyte utfördes omgående efter uppköpet till ”Kompauto Air System AB” för att bygga vidare på varumärket Kompauto. Som ett vidare steg i Kompautos effektiviseringsprocess fusionerades Kompauto Air System AB in i Kompauto Nordic AB under våren 2015.

Vår Affärsidé

”Kompauto Nordic AB ska leverera komponenter och tjänstelösningar, till en för kunden bästa investeringskostnad.
Våra kunder finns i Skandinavien och är förbrukare av instrument och ventiler.
Vår personal skall utmärkas av stort engagemang och hög kompetens.
Hög servicegrad, moderna tekniska lösningar och bra logistik optimerar vår lönsamhet.”

Välkomna till oss i Kompauto, vi kan Instrument och Ventiler!