LEAKCELL – Portabel kontaktfri flödesloggning via internet

Att flödesmäta och flödeslogga vattenledningar tillfälligt är en utmaning när man inte vill göra kostsamma ingrepp i rören. Dessutom har man ofta varken tillgång till strömförsörjning eller datakommunikation. Kompauto har därför lanserat LEAKCELL modell LCPD, en portabel flödesmätare med integrerad GSM logger som automatiskt sänder upp loggfilerna till en webbportal för enkel avläsning via överskådliga grafer och möjligheten till att programmera notiser via e-post för högt eller lågt flöde över en 24-timmars period.

Dessutom har denna portabla flödesmätare en integrerad batteribank som gör flödesloggning möjlig i en vecka utan att operatören behöver åka ut för att läsa av mängden vatten som passerat. Allt installerat i en vädertålig väska för de tuffaste klimaten utomhus och i brunnar.

”Clamp-on” flödesmätning är en snabbt växande mätteknik som är både enkelt och kostnadseffektivt. Våra tekniker har designat en komplett plug & play lösning både för portabel och fast installation med batteridrift.