LEAKCELL

Installation av LEAKCELL hos kommuner i Norge

Under vecka 37 installerades LEAKCELL med tre mätpunkter hos en kommun i Norge. Den kommer att identifiera vattenflödet till tre olika områden för att snabbare hitta framtida läckage. De tre flödesmätarna skickar data i realtid till driftövervakningssystemet hos kommunen via 4G och drivs av en batteribank som laddas med 2 st solcellspaneler. Installationen utfördes under full drift eftersom utanpåliggande ”clamp-on” sensorer används för att mäta flödet. Det innebär att ingen planering av avstängning av vatten behövs och heller inte några kostsamma rörarbeten behöver utföras.