Den digitala skillnaden inom massflödesmätning av gas

Fokus på flödesmätning av både luft och gas ökar ständigt eftersom både luft och gas är dyrbar media med miljökonsekvenser som följd av läckage eller onödig förbrukning.  Fox Thermal ger den digitala skillnaden som den enda tillverkaren av termisk gasflödesmätare med digital sensorteknik genom sin DDC-Sensor™. Denna direkt digitalstyrda sensor kommunicerar direkt med mätarens mikroprocessor utan analog brygga vilket ger ökad kommunikationshastighet och förbättrad programmerbarhet. Detta revolutionerande framsteg inom sensortekniken har lagt grunden för Fox prisbelönta och innovativa flödesmätarfunktioner.

Fox unika DDC-Sensor™ skapar en plattform för beräkning av exakta gaskorrelationer. Korrelationsalgoritmerna gör att mätaren kan kalibreras med en enda gas i fabriken samtidigt som användaren får möjlighet att välja andra gaser i Gas-SelectX®-menyn. 

Se denna video för att lära dig mer.