LEAKCELL – Bærbar kontaktløs flowlogging via internett

Å måle vannflow og logge vannledninger midlertidig er en utfordring når man ikke ønsker å gjøre kostbare inngrep i ledningene. I tillegg har du ofte ikke tilgang til strømforsyning eller datakommunikasjon. Kompauto har derfor lansert LEAKCELL modell LCPD, en bærbar strømningsmåler med integrert GSM-logger som automatisk sender loggfilene til en nettportal for enkel lesing via klare grafer og mulighet til å programmere varsler via e-post for høyt eller lavt flow over en 24- times periode.

I tillegg har denne bærbare flowmåleren en integrert batteribank som gjør flowlogging mulig i en uke uten at operatøren trenger å gå ut for å lese av vannmengden som har passert. Alt installert i en værbestandig koffert for de tøffeste klimaene utendørs og i kummer.

«Clamp-on» flowmåling er en raskt voksende måleteknikk som er både enkel og kostnadseffektiv. Våre teknikere har designet en komplett plug & play-løsning for både bærbar og fast installasjon med batteridrift.