LEAKCELL

Installasjon av LEAKCELL hos kommuner i Norge

I uke 37 installertes LEAKCELL med tre målepunkter hos en kommune i Norge. Den kommer til å identifisere vannflödet til tre ulike områder for å raskt finne lekkasjer i fremtiden. De tre flowmålerne sender data i realtid til driftovervåkingssystemet hos kommunen via 4G og drives av en batteribank som lades med 2 st solcellspaneler. Installasjonen utføres under full drift fordi utenpåliggende «clamp-on» sensorer brukes for å måle vannflow. Det innebærer ingen vannstans og heller ikke noen kostbare rørarbeid.