Flowmåling av O2 / Oksygen ved Norges største landbaserte lakseoppdrettsanlegg

Tradisjonelt har oppdrettsanlegg ligget i sjøen med store garn som fungerer som fiskebassenger og hindrer fisken i å rømme. Med oppdrettsanlegg til sjøs er det ingen kontroll over vannkvaliteten, noe som har ført til utvikling av landbaserte lakseanlegg. I tillegg øker motstanden mot oppdrettsanlegg til havs fordi det forstyrrer miljøet på kysten vår.

I oppdrettsprosessen på land går fisken gjennom flere stadier avhengig av hvilken vekstfase den er i. De ulike stadiene betyr ulike typer bassenger hvor vannet behandles på ulike måter for at fisken skal ha det best mulig og utvikle seg på en god måte. O2 / Oksygen må tilføres disse fiskebassengene, hvor tilførselen av dette oksygenet må overvåkes/måles for å oppnå optimal kostnadskontroll.

 

 

Avhengig av størrelsen på fiskebassengene er det behov for ulike typer gassmengdemålere. Her er Kompauto en støttende partner til mange av prosjektene til landbaserte oppdrettsanlegg som nå prosjekteres og settes i drift i Norge og Sverige.