Vent gas, flash gas, flare gas… one meter to monitor them all

Gas-SelectX®-funktionen är en revolutionerande ny funktion som gör det möjligt för användaren att ha en mätare som kan mäta olika gaser noggrant. Användaren kan välja från listan över gaser nedan eller blanda från listan för att skapa en anpassad gasblandning speciellt för sin egen applikation! Alla FT4X flödesmätare är förprogrammerad för: 

Meny för rena gaser Meny för blandgaser Meny för gaser till Olja/Gas
– Luft – Luft – Methane (C1)
– Argon – Argon – Ethane (C2)
– Butane – Butane – Propane (C3)
– Carbon Dioxide – Carbon Dioxide – Iso Butane (C4)
– Helium – Ethane – Normal Butane (C4)
– Hydrogen – Helium – Pentanes (C5)
– Methane – Hydrogen – Hexanes (C6)
– Natural Gas* – Methane – Heptanes (C7)
– Nitrogen – Nitrogen – Octanes (C8)
– Oxygen Oxygen – Nonanes+ (C9+)
– Propane Propane – Carbon Dioxide
    – Nitrogen

 

Any combination of gases in the Mixed Gas and Oil & Gas Menus can be mixed in 0.1% increments to create a custom gas mix. The Gas-SelectX® feature can be accessed through the front panel of the meter or by using the free FT4X View™ software tool.

*Natural gas refers to pipeline-quality dry natural gas. Fox Thermal uses the NAESB standard as the default composition for natural gas in the Pure Gas menu of Gas-SelectX®. Naturally occurring gas – from oil fields commonly referred to as Associated Gas – may have a different percentage of gas constituents in its composition. Use the Mixed Gas or Oil & Gas Menu in Gas-SelectX® to program the correct percentages of the natural gas or contact Kompauto Nordic for further information.

To product page for FT4X

Posted by Jonas Lindgren at Kompauto Nordic AB and Kompauto Norway AS. jonas.lindgren@kompauto.com, Mob. + 46 70 684 00 01 / +47 472 71 295